เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


จัดประชุมสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จัดประชุมสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง            เรื่องกองทุนออมวันละบาท  ซึ่งเป็นกองทุนออมบุญ  เหมือนเป็นเงินออมเพื่อช่วยเหลือคนที่เข้ากองทุนด้วยกัน  คือช่วยเหลือผู้เข้ากองทุนทั้งเกิด ตาย เจอวาตภัยต่างๆ 

2022-06-21
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19