เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


ผูบริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยการร่วมมือกันทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณภายในเทศบาล และหน้าเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

2020-07-24
2020-07-21
2020-06-23
2020-06-22
2020-05-28
2020-05-26
2020-05-20
2020-04-13
2020-04-13
2020-03-17