วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านปลายนา ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 4 ทางเข้าศาลเจ้าแม่ ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ PVC) เพื่อจัดทำราวตากผ้าให้กับผู้ป่วยโควิดที่เข้าพักศูนย์พักคอยอำเภอแสวงหา แห่งที่ 7 วัดพวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 11 บริเวณสวนนางจำเรียง การะเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างจ้างซ่อมท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 8 บริเวณหน้าบ้านนายทอง มีศิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง