เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


ดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19)


วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 9:00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีนายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและนายจำลอง สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยการอบรมครั้งนี้ได้มีวิทยากรจากโรงพยาบาลแสวงหา มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนรวมทั้งบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
2023-09-08
2022-09-19
2022-09-14
2022-09-12
2022-08-30
2021-06-18
2020-12-25
2020-08-28
2020-08-27
2020-07-04