เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าดาด้วย แนวทางและวิถีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบัน และการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7/2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]2
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 8/2564) [ 25 ส.ค. 2564 ]5
3 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ 9 ส.ค. 2564 ]7
4 โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสานหบูชาและเช้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ จังหวัดอ่างทอง ตามแนววิถีใหม่ (New normal) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ [ 5 ส.ค. 2564 ]6
5 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารในกรณีใบอนุญาตหมดอายุ [ 4 ส.ค. 2564 ]5
6 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร [ 4 ส.ค. 2564 ]5
7 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย [ 30 มิ.ย. 2564 ]22
8 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) [ 30 มิ.ย. 2564 ]5
9 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร [ 30 มิ.ย. 2564 ]5
10 วันต่อต้าน ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ชวนคนไทยใส่เสื้อสีขาว รวมพลังเนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก [ 25 มิ.ย. 2564 ]5
11 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 11 มิ.ย. 2564 ]8
12 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 2/2564) [ 2 มี.ค. 2564 ]22
13 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]38
14 งานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]96
15 การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [ 23 เม.ย. 2563 ]58
16 โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 [ 4 มี.ค. 2563 ]73
17 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]83
18 “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินตลาดศาลเจ้าโรงทอง” [ 19 ธ.ค. 2562 ]84
19 RUN FOR DOM แสวงหาวิทยาคม [ 2 ธ.ค. 2562 ]85
20 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]93
 
หน้า 1|2