เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2566 (World Ravies Day)


โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (World Ravies Day)

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

 

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกันกับเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จัดกิจกรรมตามโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมว การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขอย่างใส่ใจไม่เลี้ยงปล่อย หรือนำไปทิ้งที่สาธารณะสร้างความเดือดร้อนต่อสังคม รวมถึงมีการดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อช่วยลดประชากรสุนัข และแมวที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ 

2024-07-18
2024-06-26
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-11
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-17
2024-04-18
2024-04-09