เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
  การตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการและร...[วันที่ 2024-07-18][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2...[วันที่ 2024-06-26][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2024-06-18][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) จังหวัดอ่...[วันที่ 2024-06-17][ผู้อ่าน 18]
 
  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง[วันที่ 2024-06-11][ผู้อ่าน 11]
 
  จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพร...[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 34]
 
  มอบอุปกรณ์กีฬาโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลัง...[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข [วันที่ 2024-05-17][ผู้อ่าน 15]
 
  จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ[วันที่ 2024-04-18][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการถนนสีขาวชาวอ่างทองปลอดภัย[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 33]
 
  จัดกิจกรรมออกกำลังกาย[วันที่ 2024-03-27][ผู้อ่าน 64]
 
  บรรยายให้ความรู้ทักษะและแนวงทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ...[วันที่ 2024-03-25][ผู้อ่าน 21]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16