เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ กันยาน ๒๕๖๖ สภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขออนุมัติกันเงิน และญัตติอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

2024-07-18
2024-06-26
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-11
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-17
2024-04-18
2024-04-09