เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร

 
นายกชเดชา  กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 607
นายจำลอง  สุขประเสริฐ
นายนิรันดร์  รักดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 608
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 608

นางสาวเกษราภรณ์ นาคสิงห์
นายสยาม  สีทับทิม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง
เบอร์โทรศัพท์ 0 356 10725 ต่อ 612
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 612