เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

กองช่าง


นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม
นักบริหารงานช่าง /ผู้อำนวยการกอง
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 604

 

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง

 
 
 
-ว่าง- นายนพพร แจ่มกระจ่าง นายอุทาน ขำวิไล
วิศวกรโยธา นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างโยธาอาวุโส


 
 นายอนุวัฒน์ สีทับทิม นายจินดา บุตรพรหม
 
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป