เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 [ 5 มิ.ย. 2567 ]12
2 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 [ 5 มิ.ย. 2567 ]2
3 รายงานไตรมาส 2 [ 5 มิ.ย. 2567 ]12
4 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 [ 30 ม.ค. 2567 ]25
5 จดหมายข่าวเดือน ธันวาคม 2566 [ 11 ม.ค. 2567 ]7
6 จดหมายข่าวเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]9
7 จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]9
8 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]25
9 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]9
10 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 2 ก.พ. 2565 ]100
11 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]90
12 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]90
13 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]83
14 งบทดลองประจำเดิอนมิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]89
15 งบทดลองประจำเดิอนพฤษภาคม 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]93
16 งบทดลองประจำเดิอนเมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]86
17 งบทดลองประจำเดิอนมีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]85
18 งบทดลองประจำเดิอนกุมภาพันธ์ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]87
19 งบทดลองประจำเดิอนมกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]88
20 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]88
 
หน้า 1|2