เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง [ 22 มี.ค. 2567 ]27
2 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 ก.พ. 2567 ]65
3 คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน [ 12 ก.พ. 2567 ]77
4 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 9 ม.ค. 2567 ]90
5 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2567 ]36
6 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป [ 8 ม.ค. 2567 ]47
7 คู่มืองานธุรการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]127
8 คู่มือการจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2565 ]58
9 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ [ 14 เม.ย. 2565 ]97
10 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 เม.ย. 2565 ]113
11 คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 4 เม.ย. 2565 ]159
12 แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน [ 8 มี.ค. 2565 ]106
13 แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 8 มี.ค. 2565 ]86
14 แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 8 มี.ค. 2565 ]106
15 แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 8 มี.ค. 2565 ]88
16 คู่มือด้านวินัยท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2565 ]103
17 คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 8 มี.ค. 2565 ]104
18 คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2565 ]88
19 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 มี.ค. 2565 ]102
20 แผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ [ 8 มี.ค. 2565 ]92
 
หน้า 1|2