เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 21 พ.ย. 2565 ]100
2 หลักเกณฑ์บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 16 พ.ย. 2565 ]152
3 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 16 พ.ย. 2565 ]148
4 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 16 พ.ย. 2565 ]160
5 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 16 พ.ย. 2565 ]151
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]41
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]54
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]46
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]46
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนัก_compressed [ 15 พ.ย. 2565 ]43
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่4) พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]69
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ.2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]80
13 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา [ 18 เม.ย. 2565 ]79
14 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 18 เม.ย. 2565 ]80
15 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 18 เม.ย. 2565 ]75
16 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประจำปี 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]78
17 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]75
18 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 2545 แก้ไขเพิ่มเติม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]80
19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล 2558 [ 18 เม.ย. 2565 ]77
20 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]74
 
หน้า 1|2|3