เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ด้านสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]179
2 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]313
3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]35
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 28 ม.ค. 2565 ]91
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 ม.ค. 2565 ]81
6 มาตราการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าานเว็บไซต์เทศบาล [ 27 ม.ค. 2565 ]79
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 27 ม.ค. 2565 ]79
8 นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 27 ม.ค. 2565 ]77
9 แผนการบริหารความเสี่ยง 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]92
10 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓ [ 19 ก.พ. 2563 ]75
11 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน [ 30 ต.ค. 2562 ]82