เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]28
2 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 9 ก.พ. 2567 ]139
3 แผนดำเนินงานประจำปี 2567 (รูปเล่ม) [ 3 ต.ค. 2566 ]109
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 ก.ย. 2566 ]29
5 แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 [ 16 ก.พ. 2566 ]39
6 แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 [ 16 ก.พ. 2566 ]33
7 แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 [ 16 ก.พ. 2566 ]28
8 แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 [ 16 ก.พ. 2566 ]37
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]44
10 แผนดำเนินงานประจำปี 2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]98