เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 12 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (แก้ไขเพิ่มเติ่ม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 12 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (แก้ไขเพิ่มเติ่ม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ