เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ