เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “ตาสับปะรด” รวมพลังต่อต้านการกระทำความผิดทุจริตการเลือกตั้ง


เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งโดยการให้ข้อมูลข่าวสารหรือชี้เบาะแสการกระทำอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง

2022-05-20
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-12
2022-05-12
2022-05-03
2022-04-29