เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 มิ.ย. 2563 ]2
2 การใส่หน้ากากอนามัยติดต่อราชการ [ 25 มี.ค. 2563 ]13
3 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร [ 25 มี.ค. 2563 ]12
4 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี [ 25 มี.ค. 2563 ]10
5 คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน [ 25 มี.ค. 2563 ]11
6 คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5 / 2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [ 25 มี.ค. 2563 ]12
7 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) [ 25 มี.ค. 2563 ]8
8 ประกาศประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2563 ]21
9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]27
10 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เรื่องการชำระภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]146
11 ประกาศขอความร่วมมืองดเผาวัสดุอุปกร์ทางการเกษตร [ 29 พ.ย. 2562 ]37
12 ลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 24 ต.ค. 2562 ]39
13 ประชาสัมพันธ์ข่าวเด็กแรกเกิด [ 11 ต.ค. 2562 ]32
14 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 11 ต.ค. 2562 ]34
15 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเพชรเมืองทอง [ 10 ต.ค. 2562 ]43
16 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ [ 4 ต.ค. 2562 ]42
17 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองจัดแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ย. 2562 ]34
18 ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ อปท ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 2 ก.ค. 2562 ]46
19 รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]47
20 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2562 ]34
 
หน้า 1|2