เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี งบปรมาณ 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]2
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ภาค ค) [ 25 ส.ค. 2566 ]9
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2566 ]17
4 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ค. 2566 ]23
5 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 6 ก.ค. 2566 ]14
6 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ [ 5 ก.ค. 2566 ]10
7 ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา [ 5 ก.ค. 2566 ]11
8 การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก [ 4 ก.ค. 2566 ]9
9 ประชาสัมพันธการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 มิ.ย. 2566 ]7
10 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 10 พ.ค. 2566 ]13
11 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป [ 7 เม.ย. 2566 ]15
12 ประชาสัมพันธ์"อันตรย้ำมันทอดซ้ำ" และ "การเลือกซื้อครีมทาหน้า" [ 4 เม.ย. 2566 ]15
13 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง [ 15 มี.ค. 2566 ]15
14 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]16
15 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]14
16 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]13
17 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประจำปีการศึกษา 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]86
18 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง [ 6 ก.พ. 2566 ]29
19 ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]29
20 ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พ.ศ.2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9