เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด...
   

ผูบริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระ...

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่นการจัดสวัสดิกา...
   

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน ฝึกอบ...

  โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง
   

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ สานไทยใจหนึ่งเดี...

  รณรงค์การป้องกันการเพาะพันธุ์ลูกน้ำและยุงลายในหมู่...
   

วันที่ 22 มิถุนายน63 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสวงหา​ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองนำโดย

ประชาสัมพันธ์: กระจายเสียงเรื่องการป้องกันเชื้อไวรัส "Covid-19" เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 

  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
   

หมู่ 13


  โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
   

3 กรกฎาคม 2563. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่จั...

 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม
แอปพลิเคชันชื่อ หมอชนะ หรือ Mor Chana
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562