เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 
 

 

 

 

 


  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...
   

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประดับพระบรมฉายาลักษร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะบริ...

  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ครั้งแรก
   

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา  13.30  น. 
นางสาวชลฤดี บุญบาล ปลัดอำเภอ (เจ้าพน...

  ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ...
   

ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแ...

  ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเ...
   

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go...

ประชาสัมพันธ์: กระจายเสียงเรื่องการป้องกันเชื้อไวรัส "Covid-19" เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

 

 


  ขอรถกะเช้าตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ม.7
   

  โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 256...
   

โครงการกีฬาสีศู...

 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564