เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 
 

 

 

 

 


  ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ...
   

ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแ...

  ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเ...
   

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go...

  เชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง
   

เชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 25...

  เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราช...
   

ด้วยวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภอแสว...

ประชาสัมพันธ์: กระจายเสียงเรื่องการป้องกันเชื้อไวรัส "Covid-19" เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

 

 


  ขอรถกะเช้าตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ม.7
   

  โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 256...
   

โครงการกีฬาสีศู...

 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564