เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 
 

 

 

 

 


  เฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช หรือวัชพืช และเศษวัสดุทาง...
   

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง แจ้งประชาชนในพื้นที่งดเผาทุกชนิด ซึ่งการเผาเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดการสะส...

  เข้าร่วมรับมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ประสบวาตภัย
   

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เข้าร่วมรับมอบถุงพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ผู...

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สมัยสามัญ (สมัยแรก...
   

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...
   

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประดับพระบรมฉายาลักษร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะบริ...

ประชาสัมพันธ์: กระจายเสียงเรื่องการป้องกันเชื้อไวรัส "Covid-19" เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

 

 


  ขอรถกะเช้าตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ม.7
   

  โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 256...
   

โครงการกีฬาสีศู...

 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564