เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล
   

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง นายคชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบล...

  กำจัดยุงลายบริเวณโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
   

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา14.30 น. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พร้อมด้วย อสม. ร่วมกับโรงพยาบาลแสวงหา ...

  งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 14
    วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอแสวงหา จ.อ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู...
  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองเข้าร่วมกิจกรรมวันที่12 สิงห...
   

(12 สิงหาคม 2563) นายกชเดชา กลุ่มไหม และคณะข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ร่วมในพิธีลงนาม...

ประชาสัมพันธ์: กระจายเสียงเรื่องการป้องกันเชื้อไวรัส "Covid-19" เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 

  คลุมโครมไฟฟ้า
   

ได้รับคำร้องจากนายประเสริฐ  ขาวพันธ์ ให้คลุมไฟฟ้าชัวคราว


  พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานวีรชนคนสีบัว...
    วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ อนุสรณ์สถานวีรชนคนแสวงหา หมู่ที่ 4 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา...
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คิดยังไง? เริ่มบังคับใช้ปี 2563 แล้วยังไงต่อ?
คลังตอบแล้ว จ่ายภาษีที่ดินไม่ทัน 31 ส.ค.63 ไม่ได้รับหนังสือแจ้ง เลื่อนจ่ายได้ไหม?
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562