เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง นำโดยนายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้า้ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

2023-02-03
2023-01-30
2023-01-27
2023-01-19
2023-01-11
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-05
2022-12-22