เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565


เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

2023-02-03
2023-01-30
2023-01-27
2023-01-19
2023-01-11
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-05
2022-12-22