เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ กันยาน ๒๕๖๖ สภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขออนุมัติกันเงิน และญัตติอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-26
2023-09-18
2023-09-06
2023-09-04
2023-09-01
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-18