เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ


ด้วยเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) การจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเทศบาล ผู้นำชุมชน อาสมัครในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน

2022-05-20
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-12
2022-05-12
2022-05-03
2022-04-29