เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ


ด้วยเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) การจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเทศบาล ผู้นำชุมชน อาสมัครในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน

2022-12-02
2022-12-01
2022-11-28
2022-11-28
2022-11-23
2022-11-15
2022-11-11
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-26