เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ


ด้วยเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) การจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเทศบาล ผู้นำชุมชน อาสมัครในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน

2021-10-01
2021-09-29
2021-09-14
2021-09-13
2021-09-06
2021-09-01
2021-08-26
2021-08-25
2021-08-25
2021-07-23