เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


เข้าร่วมรับมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ประสบวาตภัย


นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เข้าร่วมรับมอบถุงพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย ณ ห้องประชุมอำเภอแสวงหา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

2021-09-14
2021-09-13
2021-09-06
2021-09-01
2021-08-26
2021-08-25
2021-08-25
2021-07-23
2021-07-19
2021-07-13