เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


เฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช หรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร


เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง แจ้งประชาชนในพื้นที่งดเผาทุกชนิด ซึ่งการเผาเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดการสะสมฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ป้องกันและแก้ไขมลพิษในอากาศ อันเนื่องมาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2560

2021-09-14
2021-09-13
2021-09-06
2021-09-01
2021-08-26
2021-08-25
2021-08-25
2021-07-23
2021-07-19
2021-07-13