เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


ออกแจกคู่มือในการเลี้ยงดูเด็กให้กับคุณแม่วัยใส


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองร่วมกับบ้านพักเด็กจังหวัดอ่างทองออกแจกคู่มือในการเลี้ยงดูเด็กให้กับคุณแม่วัยใส ที่ได้ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดกับเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

2021-09-14
2021-09-13
2021-09-06
2021-09-01
2021-08-26
2021-08-25
2021-08-25
2021-07-23
2021-07-19
2021-07-13