เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


ขอเชิญร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว (กล่องน้ำ กล่องน้ำผลไม้ฯ)


เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ขอรับบริจาคกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ กล่องเครื่องดื่ม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธีอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก เพื่อนำกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในการทำหลังคาเขียวเพื่อผู้ยากไร้ และเพื่อเป็นการนำขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถนำส่งกล่องนมได้ที่ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง หรือทางไปรษณีย์ ม.7  สำนักปลัด เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14150 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725

2021-09-14
2021-09-13
2021-09-06
2021-09-01
2021-08-26
2021-08-25
2021-08-25
2021-07-23
2021-07-19
2021-07-13