เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


ทต.เพชรเมืองทองเข้าร่วมตรียมสถานที่พักคอยและเฝ้าระวังผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง COVID -19


ด้วยอำเภอแสวงหาแจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์พักคอย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม เป็นสถานที่พักคอยและเฝ้าระวังผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง อำเภอแสวงหา สำหรับแยกกัก แยกกันหรือควบคุมไว้สังเกตผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้มอบหมายด้านการทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ นายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเข้าร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมต่อการใช้งาน

2021-09-14
2021-09-13
2021-09-06
2021-09-01
2021-08-26
2021-08-25
2021-08-25
2021-07-23
2021-07-19
2021-07-13