เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


ประชุมช่วยเหลือประชาชนจากโรคระบาดสัตว์


เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรค ลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ประกอบด้วย . นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชร เมืองทอง เป็นประธานพร้อมด้วย
, ท้องถิ่นอำเภอแสวงหา,ปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลแสวงหา,พัฒนาการอำเภอแสวงหา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗,
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙,
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐,
ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง,
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง,
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

2021-10-01
2021-09-29
2021-09-14
2021-09-13
2021-09-06
2021-09-01
2021-08-26
2021-08-25
2021-08-25
2021-07-23