เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 14 ก.ย.64 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภายใต้โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ มีปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัด นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง นางพัชรา บรรดาศักดิ์ รองนายกเทศมนตรี กำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา กล่าวว่า โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ภายใต้โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จากสถานการณ์ในปัจจุบันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พบผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มมีแนวโน้มลดลงจากเดือนสิงหาคม ผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกปัจจุบัน 60 ราย ในวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ แต่ยังมีจำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine)จำนวนทั้งสิ้น 179 ราย ผู้กักกันตัวที่บ้าน ณ ปัจจุบัน จำนวน 14 ราย โดยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ส่วนใหญ่ติดจากโรงงนอุตสาหกรรมและติดเชื้อจากการอยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อ จากสาเหตุการติดเชื้อดังกล่าวทำให้ทราบว่าประชาชนในพื้นยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันตนเอง ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ยังขาดอุปกรณ์ ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากข้อมูลดังกล่าว เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดย นายกชเดชา กลุ่มไหมนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - ๑๙) ภายใต้โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ สำหรับแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จำนวน 10 หมู่บ้าน 1,844 ครัวเรือน ประชากร 5,316 คน โดยมีจำนวนครัวเรือนประกอบด้วย หมู่ 4 บ้านแสวงหา 150 ครัวเรือน,หมู่ 6 บ้านแสวงหา 28 ครัวเรือน,หมู่ 7 บ้านเพชร 225 ครัวเรือน,หมู่ 8 บ้านคูเมือง
223 ครัวเรือน,หมู่ 9 บ้านทุ่งแห้ว 150 ครัวเรือน,หมู่ 10 บ้านหนองแขม 195 ครัวเรือน,หมู่ 11 บ้านทองเลื่อน 160 ครัวเรือน,หมู่ 12 บ้านหนองถ้ำ 167 ครัวเรือน,หมู่ 13 บ้านดอนทอง 95 ครัวเรือนและหมู่ 14 บ้านแสวงหา 50 ครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ลดลงจึงทางเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองจึงได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19 ) ภายใต้โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และส่งมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

2021-10-01
2021-09-29
2021-09-14
2021-09-13
2021-09-06
2021-09-01
2021-08-26
2021-08-25
2021-08-25
2021-07-23