เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร

 
นายกชเดชา  กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรี


นายจำลอง  สุขประเสริฐ
นายสยาม  สีทับทิม
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี


นางสำรวย  ริ้วเหลือง
นายคะนอง  บุญหงษ์
เลขานุการนายกนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี