เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

สภาเทศบาล

 
นายกิตติ  ปลูกงาม
ประธานสภาเทศบาล
 
นายสมาน  เต่าเล็ก
รองประธานสภาเทศบาล
นายบัญณัติ  ราตรี
นายเอก  วุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายอนุชา  สินธุสุวรรณ
นายอภิรมย์  เพชรรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
 
นายสามารถ  ชื่นบาล นายสมชาย  สินธุสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายภัคพล  อ่อนสำอางค์ นายประจวบ  รอดจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
นายสมชาย  นุ่มทอง  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2