เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

กองคลัง

นางสาววันเพ็ญ เงางาม
นักบริหารงานการคลัง/ผู้อำนวยการกอง


 
นายอธิราช เกรงขาม
นางนวพร นุ่มทอง
นางจิรวรรณ บริบูรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นักวิชาการคลัง
 
 
 
  นายจรินทร์ ศรีผ่อง  
  คนงานทั่วไป