เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายกลางชล สังข์แก้ว
นักวิชาการศึกษา


 
นางสุนันทา  ภู่ประสงค์ นางสาวสุกัญญา  บำเพ็ญสกุลชัย นางสาวมัจฉา  เกตุทอง
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
 
  นายนิรุตต์ ม่วงอำพล  
  คนงานทั่วไป