เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางสาววันเพ็ญ เงางาม
นักบริหารงานการคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง นางชารี บุญมาทัน  นางสาววันเพ็ญ เงางาม
นักบริหารงานทั่วไป/หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานการคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง


 นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม  นายกลางชล สังข์แก้ว
นักบริหารงานช่าง /ผู้อำนวยการกองช่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา