เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]13
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง [ 23 มี.ค. 2564 ]11
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง [ 23 มี.ค. 2564 ]10
4 ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]7
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณพ์เครื่องมือเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]10
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำสนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]10
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]9
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูทิ้งน้ำหมู่ที่ 12 ถึงหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2564 ]12
9 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]9
10 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]9
11 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]11
12 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีคตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญส่ง รอดชาวนา ม.12 [ 6 ม.ค. 2564 ]13
14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]11
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมพัดลมตั้งพื้น จำนวน 4 ตัว เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]9
16 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]9
17 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]9
18 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]10
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟ และเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]9
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]11
 
หน้า 1|2|3