เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 2 ก.พ. 2565 ]53
2 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]50
3 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]48
4 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]45
5 งบทดลองประจำเดิอนมิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]48
6 งบทดลองประจำเดิอนพฤษภาคม 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]48
7 งบทดลองประจำเดิอนเมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]43
8 งบทดลองประจำเดิอนมีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]45
9 งบทดลองประจำเดิอนกุมภาพันธ์ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]44
10 งบทดลองประจำเดิอนมกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]47
11 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]48
12 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]44
13 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]44
14 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]44
15 งบทดลองประจำเดิอนสิงหาคม 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]49
16 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]49
17 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]43
18 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]44
19 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]43
20 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]45
 
หน้า 1|2