เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 2 ก.พ. 2565 ]55
2 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]80
3 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]76
4 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]79
5 งบทดลองประจำเดิอนมิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]89
6 งบทดลองประจำเดิอนพฤษภาคม 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]90
7 งบทดลองประจำเดิอนเมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]91
8 งบทดลองประจำเดิอนมีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]94
9 งบทดลองประจำเดิอนกุมภาพันธ์ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]92
10 งบทดลองประจำเดิอนมกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]90
11 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]100
12 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]89
13 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]101
14 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]94
15 งบทดลองประจำเดิอนสิงหาคม 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]100
16 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]95
17 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]104
18 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]93
19 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]97
20 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]98
 
หน้า 1|2