เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เข้าร่วมอบรมรณรงค์เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม [ 25 มิ.ย. 2567 ]1
2 โครงการฝึกอบรมสิทธิสวัสดิการบำเหน็จบำนาญข้าราชการ [ 21 พ.ค. 2567 ]2
3 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของอปท (นายกชเดชา กลุ่มไหม) [ 25 มี.ค. 2567 ]7
4 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของอปท (วันเพ็ญ เงางาม) [ 25 มี.ค. 2567 ]7
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาหารและกฎหมายว่าด้วการขุดดิน ถมดิน [ 15 มี.ค. 2567 ]9
6 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2567 ]8
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 4 [ 23 ก.พ. 2567 ]8
8 คำสั่งอบรมโครงการ การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมการบริหารงานาสวัสดิการสังคมตามระเบียบใหม่ [ 18 ม.ค. 2567 ]9
9 รายงานผลการเข้ารับอบรม ITA [ 9 ม.ค. 2567 ]9
10 คำสั่งอบรม โครงการฝึกอบรม ITA [ 14 ธ.ค. 2566 ]9
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567- 2569 [ 7 พ.ย. 2566 ]10
12 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]15
13 การกำหนดจำนวนมาทำงานสายของพนักงานจ้างเทศบาล [ 2 ต.ค. 2566 ]17
14 การกำหนดจำนวนมาทำงานสายของพนักงาานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 2 ต.ค. 2566 ]20
15 การกำหนดจำนวนมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล [ 2 ต.ค. 2566 ]19
16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]19
17 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]18
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]18
19 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2566 ]21
20 แต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒ [ 25 ส.ค. 2566 ]20
 
หน้า 1|2|3|4