เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการฝึกอบรมสิทธิสวัสดิการบำเหน็จบำนาญข้าราชการ [ 21 พ.ค. 2567 ]0
2 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของอปท (นายกชเดชา กลุ่มไหม) [ 25 มี.ค. 2567 ]4
3 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของอปท (วันเพ็ญ เงางาม) [ 25 มี.ค. 2567 ]5
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาหารและกฎหมายว่าด้วการขุดดิน ถมดิน [ 15 มี.ค. 2567 ]6
5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2567 ]7
6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 4 [ 23 ก.พ. 2567 ]7
7 คำสั่งอบรมโครงการ การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมการบริหารงานาสวัสดิการสังคมตามระเบียบใหม่ [ 18 ม.ค. 2567 ]8
8 รายงานผลการเข้ารับอบรม ITA [ 9 ม.ค. 2567 ]8
9 คำสั่งอบรม โครงการฝึกอบรม ITA [ 14 ธ.ค. 2566 ]8
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567- 2569 [ 7 พ.ย. 2566 ]9
11 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]14
12 การกำหนดจำนวนมาทำงานสายของพนักงานจ้างเทศบาล [ 2 ต.ค. 2566 ]16
13 การกำหนดจำนวนมาทำงานสายของพนักงาานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 2 ต.ค. 2566 ]18
14 การกำหนดจำนวนมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล [ 2 ต.ค. 2566 ]17
15 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]17
16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]17
17 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]17
18 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2566 ]20
19 แต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒ [ 25 ส.ค. 2566 ]19
20 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาล ครั้งที่ ๒ [ 25 ส.ค. 2566 ]18
 
หน้า 1|2|3|4