เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ม.ค. 2567 ]306
2 การบริหารงานด้วยความสุจริต [ 15 พ.ย. 2565 ]74
3 นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต [ 15 พ.ย. 2565 ]59
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส [ 15 พ.ย. 2565 ]59
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 15 พ.ย. 2565 ]53
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน [ 15 พ.ย. 2565 ]48
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 15 พ.ย. 2565 ]45
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 พ.ย. 2565 ]49
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 พ.ย. 2565 ]53
10 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 15 พ.ย. 2565 ]55
11 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]84
12 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]79