เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 [ 10 มิ.ย. 2564 ]45
42 ประกาศ การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน [ 10 มิ.ย. 2564 ]48
43 คำสั่ง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน [ 10 มิ.ย. 2564 ]46
44 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 22 ม.ค. 2564 ]48
45 แผนอัตรากำลัง 2564-2566 [ 16 ต.ค. 2563 ]74
46 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 15 ต.ค. 2563 ]57
47 นโยบายการบริหารงานบุคคล 2564-2566 [ 15 ต.ค. 2563 ]56
48 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง [ 29 มิ.ย. 2563 ]48
49 นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล [ 29 มิ.ย. 2563 ]51
50 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น [ 18 พ.ค. 2563 ]54
51 คำสั่ง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน [ 2 ต.ค. 2562 ]47
52 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 6 ส.ค. 2562 ]46
53 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 6 ส.ค. 2562 ]49
54 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 5 ส.ค. 2562 ]48
55 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 29 ก.ค. 2562 ]46
56 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 26 เม.ย. 2562 ]51
57 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 2 ก.พ. 2561 ]48
58 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 2 ม.ค. 2560 ]49
 
|1|2หน้า 3